Met het wegvallen van de TC is er een initiatief ontstaan om naar een nieuwe TC te zoeken. Hieronder treffen jullie de notulen aan van het eerste overleg dat hierover gevoerd is.

 

Aanwezig:

Joris, Melly Johanneke, Frank Femke,, Stephanie, Ronald, bas, Suleima, Kevin, Adriaan, Kim, Mindy, Ferdi, Koosje

 

Dit overleg is voortgekomen uit het feit dat Jolanda Spaans en Jolanda Knuman elkaar niet gesproken hadden op de competitiedag van 23 april. Dat, terwijl we elkaar toch graag hadden willen spreken. Daarom hebben we elkaar de zondag erna telefonisch gesproken en met elkaar de zorgen m.b.t. de organisatie en voortgang binnen de goalball gedeeld.

Daarom hebben we besloten om de verenigingen samen te brengen, in eerste instantie in een online overleg.

Het lijkt ons verstandig om met elkaar te bekijken hoe we nu verder moeten met goalball. Nu Adriaan heeft besloten te stoppen met zijn TC werkzaamheden.

 

Al meer dan 40 jaar wordt de goalballcompetitie georganiseerd door de bond,, ofwel, de TC goalball organiseerd namens de bond. En dit blijft ook zo.  

Op dit moment staan we als het ware op een T-splitsing.

Laten we de bond de competitie voor ons, zonder ons organiseren?

Of wordt het een competitie georganiseerd door de bond, met ons en voor ons.

 

De vraag die nu leeft: willen en kunnen we als verenigingen samen een commissie vormen die gezamelijk een competitievorm uitwerken en organiseren met met de bond door de verenigingen.

Of laten we iedere vorm van iniatief en betrokkenheid los, dan gaat de bond voor ons, zonder ons, de competitie organiseren en moeten we afwachten hoe het er uit zal zien.

 

Op dit moment is het een behoorlijk critisch moment. We zijn teruggevallen van ooit ruim 20 verenigingen naar nu nog maar 5 verenigingen.

 

Uit ervaring is gebleken, wanneer 1 iemand opstaat, om de organisatie op zich te nemen, dan blijkt al snel dat hij/zij als een soort van Kop van Jut fungeert. Zowel richting GSN als naar de overige, achteroverleunende sporters, waarvoor het makkelijk is om negatieve feedback te geven.

Dus dit laatste lijktons daarom geen optie. 

 

Daarom willen we graag vandaag met jullie de 2 mogelijkheden bekijken en aftasten hoe eenieder staat ten opzichte van beide

GSN is beroepsmatig belast om voor ons van alles te organiseren. Wanneer je dit vergelijkt met andere sporten, zoals voetbal of hockey, dan weet iedereen binnen zo’n bond, wat de sport behelst en hoe een en ander in zijn werk gaat.

Vanuit deze sporten wordt de competitie op die manier vanuit de bond geregeld. Huren van zalen, schema’s in elkaar zetten en materialen klaarzetten.

 

Bij goalball is dat heel anders. Daar weet de bond niet wat belangrijk is voor de sport. Niemand binnen de bond heeft de sport ooit gespeeld. Ook qua organisatie van de competitie weet men niet wat belangrijk is.

Wanneer iemand opstaat on het te regelen, dan willen ze zeker helpen. Maar wanneer er nu niemand opstaat, zullen ze het mogeljk uitbesteden aan een stagaire of iemand hier voor inhuren. Wat uiteraard een onmogleijke klus wordt voor die persoon, want hij / zij heeft geen idee wat belangrijk is.

 

De vraag, wanneer we duidelijke richtlijnen geven over hoe we de organisatie precies willen, zal de bond het dan wel echt op de juiste manier kunnen organiseren? Wordt gesteld.

 

Uit jaren lange ervaring is gebleken dat, zodra je bepaalde richtlijnen gaat stellen, je snel vooruit wordt geschoven om het dan alsnog te gaan organiseren. Het lijkt ons niet de juiste weg om nu te bewandelen.

 

 

Wanneer GSN organiseert, is dat dan door de bond of door TC? Is een volgende vraag die wordt gesteld. Wij geven aan dat dat dan echt door de bond is.

 

Na het pad van een competitie door GSN te hebben verkent, is het goed om ook eens het pad van organisatie door gezamenlijk met alle verenigingen te verkennen.

 

Jolanda K vraagt of er verenigingen zijn, die in het verleden al eens een competitiedag of toernooi hebben georganiseerd, het zien zitten om nu weer iets te organiseren.

Hercules heeft in het verleden een toernooi en een competitiedag georganiseerd en is zeker in de gelegenheid om dit in de toekomst weer te organiseren. Wel is het zo dat de herculeszaal erg druk bezet is, dus er zal op een wat langere termijn naar een datum moeten worden gezocht. Maar het bestuur staat hier zeker achter.

 

Zwolle heeft in het verleden ook een competitiedag georganiseerd, dus men kan het zeker. Maar organisatorisch is het een behoorlijk grote klus, waarbij de vraag is of men het wil. Want men vreest voor veel werk  voor weinig mensen.

 

Ook in Waalwijk is er ervaring met het organiseren van competitiedagen en toernooien. Men is bereid om dit te doen.

 

In Nijmegen is minder ervaring. Ook moet stichting Koprol er achter staan. Maar de bereidheid om het 1 of 2 x te organiseren is er zeker.

 

De Pont zou het zeker kunnen. Al is men wel bang dat het moeilijk zal zijn om een geschikte zaal te vinden.

 

Kevin geeft aan dat een decentrale organisatie van de competitie wel een reisprobleem met zich meebrengt. Men zal naar veel onbekende plekken moeten gaan reizen.

Daarom is een centrale competitie makkelijker.

Jolanda S geeft aan dat dit precies het punt is waarom we al jaren in utrecht sporten.

 

Waarschijnlijk zal Noordzee een decentrale competitie lastiger vinden. Zwolle is dan wel heel ver weg.

 

Er wordt aan Bas gevraagd hoe de competitie in Belgie wordt georganiseerd, want ook daar is al jarenlang een decentrale organisatie.

 

Bas geeft aan dat ze daar werken met een Balsportcommissie. Deze  regelt de zalen en spullen. En de verenigingen doen de rest van de organisatie.

 

Een oplossing van het mobiliteitsprobleem zou de huur van een bus (met chauffeur) via het Dirk Kuytfonds kunnen zijn. dit is op de website na te kijken.

 

Helaas stopte het overleg wat abrupter dan onze bedoeling was.

Hieronder nog enkele vragen die achteraf zijn gesteld, waar we graag nog het antwoord op willen geven.

 

Wie houdt het overzicht, wanneer verenigingen de competitie organiseren.

Het is zinvol om dit in een comite, waarin vertegenwoordigers vanuit de vereniging plaats nemen, wordt afgesproken.

 

Wordt er vanuit de verenigingen alleen de competitie georganiseerd? Of zal er op die wijze ook aan sportontwikkeling (zoals clinics ed. worden georganiseerd?)

Ook dit is zinvol om mee te nemen in een op te richten commissie. Waarin dit besproken kan worden.

 

Graag bedanken wij jullie heel hartelijk voor het actief deel nemen aan het overleg, dat helaas met wat technisch gedoe van start ging en eindigde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *